Arhiva

Posts Tagged ‘Islam’

Trilogija prošlosti (prvi deo)

7. januara 2014. 4 komentara

Mladi novopečeni musliman je pre nekog vremena, opasan bombama, razneo sebe i sve oko sebe, a u ime Allaha. Koliko se Allahu to svidelo ne znam, ali znam da ovaj junoša to nije naučio čitajući najsvetiju knjigu Islama – Kuran, već mu je glavu napunio neki imam, koji ne vidi svoju misiju da širi reč Muhamedovu, već da leči svoje frustracije šaljući druge da ginu.

Mladi bombaš samoubica u svojoj oproštajnoj poruci.

Ovo se dogodilo u gradu Volgogradu u Rusiji, gde je ovak hrišćanski konvertit odneo u smrt 15 osoba. I šta je time postigao? Ništa, osim što je naneo bol rodbini žrtava i svojim roditeljima, kojima je čak ostavio oproštajnu poruku u vidu video linka, pokušavajući tako da se opravda.

Ali ima li opravdanja za ovakav čin, ili još bolje pitanje, zašto je on to uradio, svojevoljno a misleći da time čini neko veliko delo?

Najveći deo terorista – konvertita se regrutuje u zemljama bivšeg socijalističkog režima, nešto manje u zapadnim demokratskim zemljama. Zašto? Činjenica je da  u tim zemljama više ne postoji porodica, već je nametnut neki surogat u vidu materijalne sigurnosti i potrošačke moći. Mladi su jednostavno rastrgnuti između tradicionalne uloge muškarca i žene u braku, nametnute su im nove vrednosti u vidu homoseksualizma, feminizma, slobodnog seksa, (koje su možda i dobre – ne sudim da su neminovno loše), ali za koje mladi ne mogu brzo da se prilagode. I umesto da sve ove slobode pomognu da se ljudi više druže, dovele su do svoje kontradikcije. Mladi su uplašeni slobodama koje su im omogućene. Boje se da preuzmu odgovornost i povlaće se u sebe i u neke virtuelne svetove.

Pa kakve to sada ima veze sa terorizmom?

U muslimanskim porodicama se još uvek neguje familijarni duh. Tamo je otac glava porodice koja brine o svemu i koji se sluša. Ako oca nema, tu ulogu preuzima najstariji sin. Tamo su žene uzorne kćerke i prijazne majke. Ovo je možda i varka, ali zaista mnoge žene se  rado odriču svoje feminističke slobode radi prihvatanja sigurnosti koju pruža porodica, a to dokazuju stavljanjem burki i velova. Frustrirana mladež zapadnih zemalja sa oduševljenjem otkriva jedan takav način života i rado se priklanja njemu.

Ali to ima svoju cenu. Da bi počeo da živiš u patrijahalnom muslimanskom društvu, ti moraš postati muslimanom. Ovo opet ne znači ništa ako se ne oženiš muslimankom. Muslimani imaju porodična okupljanja petkom, posle molitve, gde se cela obitelj okuplja i gde se druži. Svi pružaju pomoć jedno drugima i to je zaista nešto vrlo privlačno. Mnogi se i žene, i time ulaze u krug muslimanske porodice. Obaveza svakog muslimana je da se 5 puta moli i ide u džamiju. E tu u džamiji počinje ispiranje mozga. Većina imama voli da ove labilne konvertite vrbuje za svoje „džihadske“ ciljeve, i nažalost to im i uspeva.

I šta sada, kad sve to znamo, kakve to veze ima sa nama?

Kaže se da je Srbija na međi Istoka i Zapada. Time je naša zemlja stavljena na vetrometini civilizacija i postaje žrtva. Ima li istine u ovom mitu? Ja kažem da ima, ali time ne mislim na ustaljeno mišljenje o večitim ratovima i večitoj žrtvi srpske države. Mislim nešto sasvim drugo, ali o tome u sledećem nastavku…

Advertisements
Kategorije:Život Oznake:, , ,

Sex kao tabu

13. septembra 2010. 10 komentara

Na jednom mestu na Arapskom poluostrvu pojavila se nova, revolucionarna religija koja je slavila jednog Boga, Jahve, koji se nametnuo i odneo primat nad ostalim dotadašnjim bogovima, a zahvaljujući Mojsiju koji je osudio, a zatim i pobio one koji su se klanjali Zlatnom Teletu. Iz te religije, monoteističke su nastale kasnije Hrišćanstvo, a zatim i Islam. U sve tri svete knjige piše jedno isto, sa malim izmenama i dodacima.

Po mom mišljenju, između ostalih osobenosti ove religije, ona se bazira na jakom antiseksualnom aspektu ljudi. Mi smo radoznali kad čitamo Indijsku filozofiju, ili budističku, gde se o seksualnim odnosima govori kao o nečemu prirodnom, (što i jeste), nečemu lepom i uzvišenom. U ovoj Monoteističkoj religiji seks je „zabranjena“ misao. Zašto, ne znam, ali da ima vrlo loše posledice za ljudske (a naročito ženske) slobode, je nesumnjivo.

Prvo Stari zavet opominje, (a to je u stvari jevrejska sveta knjiga):

Prorok Nehemija;

23 Onih sam dana vidio i Židove koji se bijahu oženili Ašdođankama, Amonkama i Moapkama.

24 Polovica njihovih sinova govorila je ašdodski ili jezikom ovoga ili onoga naroda: više nisu znali govoriti židovski.

25 Korio sam ih i proklinjao, neke sam i tukao, čupao im kose i zaklinjao ih Bogom: „Ne dajite svojih kćeri njihovim sinovima i ne uzimajte žene od njihovih kćeri za svoje sinove, a ni za sebe!

26 Nije li u tome sagriješio Salomon, kralj Izraelov? Među mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je drag Bogu svome i Gospod ga je postavio kraljem nad svim Izraelom. Ali su i njega tuđinke navele na grijeh!

27 Treba li slušati kako i vi činite veliko zlo i postajete nevjerni Bogu našemu ženeći se tuđinkama?“

Isto tako sveta knjiga Kuran opominje:

Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: „Allahov put je jedini Pravi put!“ A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.

U skladu s ovim muslimani rado uzimaju žene drugih veroispovesti, daju im nova imena i konvertuju u islam, ali nikako ne dozvoljavaju da se muslimanke udaju za hrišćane ili jevreje. Kazna je uvek – smrt kamenovanjem.

Ovakva isključivost nije uopšte iznenađujuća jer je cela religija bazirana na nepoštovanju braka, žene ili seksualnih odnosa. Iako se to na prvi pogled ne može zaključiti. Sama priča o Adamu i Evi je ustvari bes Boga Oca zbog toga što su deca probala „zabranjeno voće“, tj seks. Kazna je proterivanje iz Raja.  Drugim rečima, žena čim se podala muškarcu i izgubila nevinost (ponudila jabuku) ona je zgrešila i biva proterivana iz Raja (doma oca svoga gde se rodila i odrasla) i odlazi kod muža. I dan danas je običaj da žena prelazi da živi kod supruga, dok je obrnuto već ređe. Kod muslimana je to najrigidnije, jer tamo ako muž otpusti ženu, ona se ni ne vraća u svoj dom, već živi kao samotnjak od miraza.

Seksualna želja mladih je uvek sputavana. Tako osim obrezivanja muškaraca, koje je jedan nasilni čin nad momčićima, da ne bi dirali svoj polni organ i istraživali seksualnost ili pomišljali na devojke; postoji i obrezivanje devojčica gde se seku velike usmine kao i klitoris, iz istog razloga da se spreči seksualna želja kod njih. Ovo je još uvek opstalo u nekim plemenima na Arabijskom poluostrvu.

I samo pokrivanje žena, marame, burke, feredže… sve je smišljeno da bi se smanjila privlačnost žene i time normalna požuda, pojava ljubavi ili želja za seksom. Ako osuđujemo muslimane, dovoljno je da prošetamo do obližnjeg sela u pirotskoj regiji u videćemo isto tako žene u crnim haljinama do zemlje, sa maramama koje nose celog života. I u neke manastire u Srbiji je zabranjeno ući u pantalonama, već žene ogrću neke krpe simulirajući suknje, a u katoličkim crkvama je red klupa uvek odvojen na muški i ženski deo.

Što sam stariji, sve više sumnjam, razum mi govori jedno a ljudi me ubeđuju u drugo. Zašto je Jahve / Bog / Allah toliko protiv seksa? Te „svete“ knjige su naravno pisali ljudi, nikakav božanski vetar nije doneo te reči, a ti ljudi su želeli velike porodice sa mnogo dece, koja bi bila poslušna da bi mogla što više da rade i ne dovode u pitanje autoritet Glave porodice. A pubertet i dečija spoznaja, kojim je priroda uredila svoj evoluativni tok, se kosi sa tim ciljem.

Strašno je da se neko najlepše iskustvo, zaljubljivanje, ljubav i seks toliko satanizuje i prlja religioznim tumačenjima, jer ta iskustva su nam često i najlepša iskustva koja nosimo sa ovoga sveta.

Nebojša i Bog

19. septembra 2009. 14 komentara
Karen Armstrong - Istorija Boga

Karen Armstrong - Istorija Boga

Pre neki dan mi stiže komentar na moj blog o razmišljanju na temu “ Životne Istine“ i odnosu religije, Biblije i Boga. Taj komentar je napisao Nebojša Jovanović, koji je takođe bloger i koji se bavi temama koje mene baš mnogo ne zanimaju, ali čovek ima svoje mišljenje i stav i obećao sam da ću odgovoriti na njegov komentar, iz razloga što sam već odavno nameravao da i sam napišem nešto na tu temu.

Vide detalja o komentaru i druge linkove pogledajte na kraju ovog posta.

Za čitanje na temu nastanka Boga bih preporučio knjigu Karen Armstrong „Povjest Boga“ (Hrvatski prevod).

– – –

Zašto je uopšte nastala religija i zašto ljudi veruju? To je pitanje koje muči mnoge ljudi, i mnogi imaju svoje mišljenje o tome. Tako i ja imam svoje mišljenje, koje ne želim da ikome namećem, ali bih voleo da ga iznesem i raspravljam o tome.

Prvobitni ljudi su se trudili da razumeju svet oko sebe. Nisu razumeli zašto se pojavljuju neke prirodne pojave, a naročito da objasne uticaj tih pojava na njihove živote. Tako poplave, suše, vetrovi, zemljotresi, itd, sve je bila nepoznanica za ljudski intelekt. Najlakše je bilo ići linijom manjeg otpora i pripisati ove pojave nekim višim bićim tj Bogovima. Da bi ublažili uticaj Bogova na svoj život i opstanak, oni su počeli da im se mole i prinose žrtve. Uskoro se pojavljuju ljudi koji su imali ulogu samo da komuniciraju između Bogova i ljudi. Videvši da je takav život lakši od mukotrpnog rada, oranja i kopanja ili lova, oni su počeli da mistifikuju Božanstva i zahtevaju sve veće žrtve od običnog naroda, koje su delili među sobom. Uskoro oni imaju veliki uticaj na poglavice, ili vođe plemena i postaju nezamenjivi faktor u životu ljudi. Tako su nastali prvi sveštenici, prvi hramovi, prva svetilišta. Taj princip funkcioniše i dan danas, stvarajući vrlo bogato i moćno sveštvenstvo.

Uzmite primer kada su popovi uspeli da spreče izglasavanje nekog zakona u skupštini Srbije, što nije uspelo običnom narodi i stotinama potpisa. Sveštenici mogu da tuku, siluju, kradu, ubijaju i sve to se uvija u oblandu religije. Primer bombaša samoubica, krstaških ratova, masakra Inka i mnogo toga što se učinilo u ime Boga, je samo politički i ekonomski sebični interes sveštenstva.

Kada su ljudi delimično uspeli da pariraju prirodi, počeli su razmišljati o sopstvenom biću i pitati se o smislu života i smrti. Tada nastaje jednoboštvo koje je propagiralo jednog i jedinog Boga. Dok su mnoge religije bile usmerene na unutrašnje izučavanje ljudske duše i nalaženje mira pred neminovnom smrću, kod Jevreja se javlja religija suprotna svim ostalim jednobožačkim. Ova religija je bila agresivna, osvajačka i što je najvažnije, protežira jedan narod kao izabrani. Mnogi kažu da je ovo utrlo put nacionalizmu. Naravno ta religija nije nastala iz besa, već je ona stvorena da objasni težak život jevrejskog naroda u to vreme i pokušaj da se usmeri u šta dalje. To je religija koju su stvorili političari da bi manipulisali narodom. Pošto je pismo već uveliko bilo u upotrebi, javljaju se i pisani dokumenti, koji su pisali ljudi a ne Bogovi. Ova dokumenta su bila skup priča starih ljudi koje su pripovedale o teškom životu jevreja u prošlosti. Tako imamo i Sodomu i Gomoru, i Potop, i Izgon iz Egipte itd. Sve je uvijeno u oblandu religije da bi ljudi lakše verovali.

Iz jevrejske religije nastaje Hrišćanstvo kao sledeća stepenica ka razvoju ljudskog društva. Bog je sada postao Bog svih ljudi, čak je poslao i Sina, itd. Hrišćanska Biblija se nadovezuje na jevrejsku religiju te dobijamo Stari Zavet i Novi Zavet. Priče Starog Zaveta ostaju iste, dok  se u Novom Zavetu bave životom i porukama novog Mesije. Hrišćanstvo je naravno bio pomak na bolje u ljudskom društvu.

Kao sledeći korak ka razvoju religije je Islam. I on je baziran na jevrejskoj filozofiji, hrišćanstvu i novom proroku Muhamedu. Tako u novoj „svetoj knjigi“ Kuranu, sada imamo jevrejske priče, hriščanske poruke i poruke Muhameda. Znači Islam je najnaprednija religija do sada. To izgleda čudno ako uzmemo u obzir bombaše samoubice, isključivost muslimana i druge neobične stvari koje Islam propagira. Ali, moramo da imamo na umu da religijom manipulišu sveštenici pretvarajući je u oružije za svoje ciljeve i svoj uticaj na mase vernika. Tako nastaju priče o nevernicima koje treba istrebiti, o devicama koje u Raju čekaju mučenika, o molitvi Alahu koja se čula na Mesecu i tako dalje, a što se sve ne pominje u Kuranu, već obrnuto piše sasvim suprotno.

Zašto je Islam napredna religija. Zamislite društvo u Arabiji pre 1400 godina. Malo obradivog zemljišta, glad, nedostatak vode, bolesti, javašluk, razvrat. Pametni ljudi tog vremena su smislili mnoštvo pravila kojih bi ljudi trebalo da se pridržavaju da bi živeli bolje i smanjili smrtnost svog stanovništva. Kad su govorili ljudima šta da rade ovi su ih ismevali. Kad su im rekli da je Bog to zapovedio i da ih čeka kazna na onom svetu ako se ne pridržavaju, ljudi su počeli da ih slušaju.

Ja Islam zovem religijom Čistih ljudi. Zašto?

Dobar musliman ne sme da ubije, krade, laže, vrši preljubu i sve ono što već imamo u Bibliji kao 10 Božijih Zapovesti. (To naravno nisu Božije Zapovesti već ljudske, ali narod više veruje kad se kaže da ih je dao sam Bog nego da ih je napisao Mojsije, i pre će da ih se pridržava, zar ne?) Osim ovoga on mora da se moli 5-7 puta dnevno. U samoj molitvi on mora da opere svoje noge, ruke, usta, lice, uši, da bi čist izašao pred Boga. Pa to su sve one radnje koje su nas terale naše majke da radimo pre nego što legnemo u krevet. Nažalost na Zapadu i dan danas ljudi ne održavaju toliko higijenu kao što to čine muslimani u svojoj odanosti Alahu.

Zatim sam čin molitve podrazumeva desetak puta klečanje, klanjanje i ustajanje. Izvanredna gimnastika koju muslimani upražnjavaju već vekovima. Naterajte svog debelog muža da ustane sa fotelje ispred televizora i radi gimnastiku 5-6 puta dnevno. Nemoguće!

Muslimani imaju mesec Ramazana kada strogo poste, a sama vera im ne dozvoljava uzimanje svinjskog mesa. Idealan lek protiv triglicerida i holesterola. Sjajna dijeta kojoj teže mnoge žene sveta i koje vrlo teško mogu da izguraju do kraja. Verom u Boga to je sve lakše. Takođe u Kuranu piše da je zabranjeno uzimati sve ono što može da pomuti svest čoveka. Znači, nema alkohola, droga, psiho-supstanci itd. Sjajna dalekovidost zar ne?

Obrezivanje je lek za mnoge infektivne bolesti, naročito u toplim krajevima Arapskog poluostvra. Izbegavanje seksa sa ženom sa menstruacijom, ima istu svrhu. Pravo da muškarac ima 4 žene ako može da ih izdržava je usmereno na povećanje populacije muslimana. Na svetu po prirodi ima više žena i ovo je šansa da svaka pronađe muškarca u svom životu i obezbedi sebi potomstvo i naslednike.

Ima još primera, mnoge znate i sami, i zato ja kažem da je Islam najnaprednija religija, religija čistih ljudi. Naravno sve je uvijeno u oblandu vere u Boga i strah od njega ako se ne pridržavamo ovih pravila. A da li je Islam već prevaziđen i da li nam treba nova religija da nas dalje unapredi kao ljudsku zajednicu. Ne znam. Vreme će pokazati. Mnogo sekti se pojavljuje pokušavajući da napreduju u novu religiju, ali i stare religije su žilave i ne daju se. Tako nastaju mnogi sukobi sa ljudskim žrtvama, pa prvobitne namere proroka da unaprede ljudsku rasu prerastaju u svoju krajnost.

Eto mog odgovora mom drugu Nebojši o postanku Boga. Znači ljudi izmišljaju Boga da unaprede ljudsku rasu, ali kao što sam rekao da sve na svetu ima svoj početak i svoj kraj, tako i svaka religija ima svoj nastanak i svoj završetak. To isto čeka i Judaizam i Hrišćanstvo i Islam. Kada ne znam.

Pročitaj više…

%d bloggers like this: